KAMU KURULUŞLARI
 Kuruluş Adı  Web Adresi
 Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü  www.adli-sicil.gov.tr
 Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu  www.atk.gov.tr
 Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi  angora.deprem.gov.tr
 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  www.aile.gov.tr
 Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü  www.anadoluajansi.gov.tr
 Anayasa Mahkemesi  www.anayasa.gov.tr
 Ankara Emniyet Müdürlüğü  www.ankara.pol.tr
 Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü  www.arsaofisi.gov.tr
 Asayiş Dairesi Başkanlığı  www.egm.gov.tr
 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı  www.atam.gov.tr
 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü  www.arastirma-yalova.gov.tr
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  www.bddk.org.tr
 Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü  www.basinilankurumu.gov.tr
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi  www.deprem.gov.tr
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü  www.kgm.gov.tr
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  www.tkgm.gov.tr
 Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  www.aile.gov.tr
 Başbakanlık Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı  www.akmb.gov.tr
 Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği  www.abgs.gov.tr
 Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü  www.byegm.gov.tr
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı  www.denizcilik.gov.tr
 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  www.devletarsivleri.gov.tr
 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı  www.dpb.gov.tr
 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı  www.dpt.gov.tr
 Başbakanlık Devlet İstatistik Kurumu  www.die.gov.tr
 Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı  www.diyanet.gov.tr
 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı  www.foreigntrade.gov.tr
 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi  www.igeme.org.tr
 Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  www.gsgm.gov.tr
 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı  www.gumruk.gov.tr
 Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı  www.gap.gov.tr
 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı  www.treasury.gov.tr
 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü  www.darphane.gov.tr
 Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü  www.ksgm.gov.tr
 Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  www.oib.gov.tr
 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı  www.ozida.gov.tr
 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  www.shcek.gov.tr
 Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü  www.sydtf.gov.tr
 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  www.toki.gov.tr
 Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı  www.tika.gov.tr
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü  www.vgm.gov.tr
 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu  www.ydk.gov.tr
 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.  www.bedas.gov.tr
 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  www.koeri.boun.edu.tr
 BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.  www.botas.gov.tr
 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  www.bumko.gov.tr
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı BAĞKUR Genel Müdürlüğü  www.bagkur.gov.tr
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu  www.ssk.gov.tr
 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü  www.caykur.gov.tr
 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü  www.meteor.gov.tr
 Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü  www.ogm.gov.tr
 Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı  www.ockkb.gov.tr
 Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı  cedb.meb.gov.tr
 Danıştay Başkanlığı  www.danistay.gov.tr
 Deneme Bilim Merkezi  www.bilimmerkezi.org.tr
 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  www.devletarsivleri.gov.tr
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü  www.dhmi.gov.tr
 Devlet Malzeme Ofisi  www.dmo.gov.tr
 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü  www.meteor.gov.tr
 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü  secure.dobgm.gov.tr
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  www.dsi.gov.tr
 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü  www.devtiyatro.gov.tr
 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  www.milliparklar.gov.tr
 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  www.deik.org.tr
 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  egitek.meb.gov.tr
 Elektrik Üretim Anonim Şirketi  www.euas.gov.tr
 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü  www.eie.gov.tr
 Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü  www.emekli.gov.tr
 Emniyet Genel Müdürlüğü  www.egm.gov.tr
 Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı  ikmal.egm.gov.tr
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  www.epdk.gov.tr
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü  www.migem.gov.tr
 Futbol Federasyonu Başkanlığı  www.tff.org.tr
 GAP Eğitim Yayım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü  www.gapeyam.gov.tr
 Genelkurmay Başkanlığı  www.tsk.mil.tr
 Harita Genel Komutanlığı  www.hgk.mil.tr
 Hava Lojistik Komutanlığı  www.hvlojk.mil.tr
 Hesap Uzmanları Kurulu  www.huk.gov.tr
 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı  www.kom.gov.tr
 Kamu İhale Kurumu  www.kik.gov.tr
Kastamonu El Sanatları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  www.kastamonuelsanatlari.gov.tr
 Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü  www.kavak.gov.tr
 Konya Barosu  www.konyabarosu.org.tr
 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü  www.khgm.gov.tr
 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  www.kosgeb.gov.tr
 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü  www.coastalsafety.gov.tr
 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü  www.mta.gov.tr
 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  www.bumko.gov.tr
 Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı  www.masak.gov.tr
 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü  www.milliemlak.gov.tr
 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü  www.muhasebat.gov.tr
 Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı  www.ist-def.gov.tr
 Marmara Araştırma Merkezi  www.mam.gov.tr
 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  earged.meb.gov.tr
 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı  ohsdb.meb.gov.tr
 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü  ookgm.meb.gov.tr
 Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı  sdb.meb.gov.tr
 Milli Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı  idb.meb.gov.tr
 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği  www.mgk.gov.tr
 Milli Kütüphane  www.mkutup.gov.tr
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü  www.millipiyango.gov.tr
 Milli Prodüktivite Merkezi  www.mpm.org.tr
 Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı  www.asal.msb.gov.tr
 Milli İstihbarat Teşkilatı  www.mit.gov.tr
 Olgunlaşma Enstitüsü  www.olgunlasmaenstitusu.com
 Ordu Yardımlaşma Kurumu  www.oyak.com.tr
 Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü  www.ortohum.gov.tr
 Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı  obydb.meb.gov.tr
 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü  www.pigm.gov.tr
 Polis Akademisi Başkanlığı  www.pa.edu.tr
 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü  www.ptt.gov.tr
 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı  projeler.meb.gov.tr
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  www.rtuk.org.tr
 Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı  www.rshm.saglik.gov.tr
 Rekabet Kurumu  www.rekabet.gov.tr
 Sahil Güvenlik Komutanlığı  www.sgk.tsk.mil.tr
 Savunma Sanayi Müsteşarlığı  www.ssm.gov.tr
 Sayıştay Başkanlığı  www.sayistay.gov.tr
 Sermaye Piyasası Kurulu  www.spk.gov.tr
 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı  ttkb.meb.gov.tr
arım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  www.etlikvet.gov.tr
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  www.tagem.gov.tr
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı  www.tb-yayin.gov.tr
 Tarım ve Köyişleri Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü  www.aeri.org.tr
 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü  www.tigem.gov.tr
 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı  www.malzeme.tcdd.gov.tr
 Tekel Anonim Şirketi  www.tekel.gov.tr
 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı  www.tideb.tubitak.gov.tr
 Telekomünikasyon Kurumu  www.tgm.gov.tr
 Toprak Mahsulleri Ofisi  www.tmo.gov.tr
 TRT  www.trt.net.tr
 Türk Akreditasyon Kurumu  www.turkak.org.tr
 Türk Coğrafya Kurumu  www.tck.org.tr
 Türk Deniz Kuvvetleri  www.dzkk.tsk.mil.tr
 Türk Dil Kurumu  www.tdk.gov.tr
 Türk Eximbank  www.eximbank.gov.tr
 Türk Hava Kurumu  www.thk.org.tr
 Türk Patent Enstitüsü  www.turkpatent.gov.tr
 Türk Standartları Enstitüsü  www.tse.org.tr
 Türk Tarih Kurumu  www.ttk.gov.tr
Türk Telekom  www.turktelekom.com.tr
 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı  www.tika.gov.tr
 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu  www.taek.gov.tr
 Türkiye Barolar Birliği  www.barobirlik.org.tr
 Türkiye Bilimler Akademisi  www.tuba.gov.tr
 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu  www.tubitak.gov.tr
 Türkiye Büyük Millet Meclisi  www.tbmm.gov.tr
 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı  www.cankaya.gov.tr
 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları  www.tcdd.gov.tr
 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi  www.tcdd.gov.tr
 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası  www.tcmb.gov.tr
 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası  www.tcmb.gov.tr
 Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu  www.turcek.org.tr
 Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Anonim Şirketi  www.tdci.gov.tr
 Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Anonim Şirketi  www.tdci.gov.tr
 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi  www.tedas.gov.tr
 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi  www.teias.gov.tr
 Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı  www.tema.org.tr
 Türkiye Futbol Federasyonu  www.tff.org
 Türkiye Gübre Sanayi  www.tugsas.gov.tr
Türkiye Halk Bankası  www.halkbank.com.tr
 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu  www.tki.gov.tr
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  www.tobb.org.tr
 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu  www.tosfed.com
 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  www.tpao.gov.tr
 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü  www.todaie.gov.tr
 Türkiye İş Kurumu  www.iskur.gov.tr
 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi  www.turkseker.gov.tr
 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu  www.tutunalkolkurumu.gov.tr
 Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü  www.shgm.gov.tr
 Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu  kurul.ubak.gov.tr
 Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi  www.ulakbim.gov.tr
 Ulusal Metroloji Enstitüsü  www.ume.tubitak.gov.tr
 Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü  www.vakifbank.com.tr
 Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü  erzurum.vet.gov.tr
 Yargıtay Başkanlığı  www.yargitay.gov.tr
 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Md. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başk  www.kom.gov.tr
 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü  www.mahalli-idareler.gov.tr
 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü  www.nvi.gov.tr
 İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü  www.ssgm.gov.tr
Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü  www.mam.gov.tr
 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi  www.igeme.org.tr
 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı  www.ilksan.gov.tr
 İller Bankası Genel Müdürlüğü  www.ilbank.gov.tr
 İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon Dairesi  www.iski.gov.tr
 İstanbul Barosu  www.istanbulbarosu.org.tr
 İstanbul Defterdarlığı  www.ist-def.gov.tr
 İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü  www.iett.gov.tr
 İstanbul Emniyet Müdürlüğü  www.iem.gov.tr
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası  www.imkb.gov.tr
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü  www.kyk.gov.tr
 Yüksek Öğretim Kurulu  www.yok.gov.tr
 Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  www.osym.gov.tr
 İzmir Barosu  www.izmirbarosu.org.tr
 İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü  www.izhen.gov.tr
 İzmir Emniyet Müdürlüğü  www.izmirpolis.gov.tr
 Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü  www.zerbank.com.tr

ANASAYFA