VAKIFLAR
Vakıf Adı Web Adresi
 Elginkan Vakfı   www.uemtem.org.tr 
 Osmanlı Araştırmaları Vakfı  www.osmanli.org.tr
 Türk Kültürüne Hizmet Vakfı  www.tkhv.org 
 Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı  www.tustav.org
 Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı   www.kemerkolej.net
 1884 Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı  www.1884vakfi.org
 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı  www.yekuv.org
 Acil İhtiyaç Projesi Vakfı  www.aipvakfi.org
 Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı  www.akhav.org.tr
 Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı  www.alarko.com.tr/alevhakkinda.asp
 Alzheimer Vakfı  www.alz.org.tr 
 Anadolu Aydınlanma Vakfı  www.anadoluaydinlanma.org 
 Anadolu Böbrek Vakfı   www.anadolubv.org.tr
 Anne Çocuk Eğitim Vakfı  www.acev.org
 Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı  www.annevebebek.org
 Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı  www.akkev.org.tr
 Atatürk Vakfı  www.ataturkvakfi.org
 Avrasya Kültür İşbirliği ve İş Lobisi Vakfı  www.akvilvakfi.org 
 Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı  www.aybay.org.tr
 Aydın Doğan Vakfı  www.aydindoganvakfi.org.tr
 Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı   www.hudayivakfi.org
 Basım Sanayi Eğitim Vakfı  www.basev.org.tr 
 Başak Kültür ve Sanat Vakfı  www.basaksanatvakfi.org.tr
 Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı  www.bediuzzamanvakfi.org
 Beyaz Nokta Gelişim Vakfı  www.beyaznokta.org.tr
 Bilgiyi Yayma Vakfı  www.bilyay.org.tr
 Bilim Araştırma Vakfı  www.bilimarastirmavakfi.org
 Bilim ve Sanat Vakfı  www.bisav.org.tr
 Bilyay İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı  www.bilyay.org.tr
 Birlik Vakfı  www.birlikvakfi.org
 Boğaziçi Üniversitesi Vakfı  www.buvak.org.tr
 Boğaziçi Yöneticiler Vakfı  www.byv.org.tr 
 Cem Vakfı  www.cemvakfi.org
 Cumhuriyet Vakfı  www.cumok.org
 Cüzzamla Savaş Vakfı  www.cuzzam.org.tr
 Çağdaş Eğitim Vakfı  www.cev.org.tr
 Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı  www.camlicavakfi.org.tr
 Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı  www.cevko.org.tr
 Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı  www.cev-kor.org.tr
 Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı  www.cekulvakfi.org.tr
 Çocuk Vakfı  www.cocukvakfi.org.tr
 Dost Yaşam Vakfı   www.dostyasam.org
 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı  www.eczacibasi.com.tr
 Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı  www.egev.org
 Ege Orman Vakfı  www.egeorman.org.tr
 Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı  www.edhvakfi.org.tr 
 Enkaspor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı  www.enkaspor.com
 Ensar Vakfı  www.ensar.org
 Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı   www.emav.org 
 Fiziksel Engelliler Vakfı  www.fev.org.tr
 Folklor Araştırmacıları Vakfı  www.folklor.org.tr
 Fotoğraf Vakfı  www.fotografvakfi.org
 Friedrich Ebert Vakfı   www.festr.org/tr 
 Galatasaray Eğitim Vakfı  www.gev.org.tr
 Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı  www.gyv.org.tr
 Geleceğimizin Çocukları Vakfı  www.gcv.org.tr
 Göz Nurunu Koruma Vakfı  www.gozvakfi.com
 Gümrük Vakfı  www.gumvak.org.tr
 Hacı Ömer Sabancı Vakfı  www.vaksa.org.tr
 Halime Otağ Vakfı   www.halimeotagvakfi.com
 Hekimler Birliği Vakfı  www.hekimlerbirligivakfi.org
 Hikmet Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfı  www.hikmet-vakfi.org
 Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı  www.iskav.org.tr
 İhlas Vakfı  www.ihlasvakfi.com
 İktisadi Araştırmalar Vakfı  www.iktisadiarastirmalar.org
 İktisadi Kalkınma Vakfı  www.ikv.org.tr
 İlim ve Fazilet Vakfi  www.ilimfaziletvakfi.org.tr
 İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı  www.ilkyar.org.tr
 İnsan Dost İhsan Vakfı   www.idiv.org
 İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı  www.ikgv.org 
 İnsani Yardım Vakfı  www.ihh.org.tr 
 İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı  www.bilyay.org.tr
 İslam Medeniyeti Vakfı  www.islammedeniyeti.org
 İstanbul Çocukları Vakfı   www.istanbulcocuklari.org.tr
 İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı  www.istek.org.tr
 İstanbul Kültür Sanat Vakfı  www.iksv.org
 İstanbul Sanayi Odası Vakfı  www.isov.org.tr 
 İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı  www.ituvakif.org.tr
 İstanbul Trafik Vakfı  www.trafikvakfi.org.tr
 İş Dünyası Vakfı  www.isdunyasivakfi.org.tr
 İtfaiye Vakfı   www.ivak.org.tr 
 İzzet Baysal Vakfı  www.izzetbaysalvakfi.org.tr
 Jeotermal Enerji Kaynaklarını Araştırma ve Değerlendirme Vakfı  www.jeotermalvakfi.org.tr
 Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı   www.kedv.org.tr
 Kadir Has Vakfı   www.kadirhasvakfi.org
 Kafkas Vakfı  www.kafkas.org.tr
 Karikatür Vakfı   www.nd-karikaturvakfi.org.tr 
 Kepenekoğlu Vakfı  www.kepenekogluvakfi.com
 Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı  www.resettlement-tr.org 
 Kimsesiz Çocukları Koruma Öğretim ve Eğitim Vakfı  www.kimsesizcocuklarvakfi.4t.com
 Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı  www.koksav.org.tr
 Lokman Hekim Sağlık Vakfı  www.lokmanhekimsv.org
 Lozan Mübadilleri Vakfı  www.lozanmubadilleri.org
 Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı  www.losev.org.tr
 Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı   www.marmaragrubu.org
 Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı  www.meksa.org.tr 
 Mess Eğitim Vakfı  www.messegitim.com.tr 
 Mihr Vakfı  www.mihr.com 
 Milli Değerleri Koruma Vakfı  www.mdkv.org 
 Milli Eğitim Vakfı  www.mev.org.tr 
 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı  www.siviltoplum.com.tr
 Nesin Vakfı  www.nesinvakfi.org 
 Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı  www.obiv.org.tr
 Özürlüler Vakfı   www.ozurlulervakfi.org.tr
 PTT İşçileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı  www.piyav.org.tr.tc
 Reklamcılık Vakfı  www.rv.org.tr 
 Sağlık Vakfı  www.saglikvakfi.org.tr 
 Sağlık ve Eğitim Vakfı   www.sevakfi.org
 Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı   www.ssyv.org.tr 
 Sağlıkta Umut Vakfı  www.suvak.org.tr
 Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı  www.sasav.org 
 Sani Konukoğlu Vakfı  www.sankovakif.com
 Sema Yazar Gençlik Vakfı  www.semayazar.org.tr
 Sev Vakfı  www.sevvakfi.org.tr 
 Sevda Cenap And Müzik Vakfı   www.andmuzikvakfi.com
 Sigarayla Savaşanlar Vakfı  www.ssv.org.tr
 Siyasal Vakfı  www.siyasalvakfi.org
 Sosyal Demokrasi Vakfı   www.sodev.org.tr
 Su Vakfı  www.suvakfi.org.tr
 Suffa Vakfı  www.suffavakfi.org.tr
 Süleymaniye Vakfı  www.suleymaniyevakfi.org
 Şefkat Vakfı   www.sefkat.k12.tr
 Tarih Vakfı   www.tarihvakfi.org.tr 
 Tarih ve Tabiat Vakfı  www.tarihtabiatvakfi.org 
 TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı  www.decev.org.tr
 Teknik Eğitim Vakfı  www.tekev.gazi.edu.tr 
 Temiz Enerji Vakfı  www.temev.org.tr
 Terakki Vakfı  www.terakki.org.tr
 Toplum Gönüllüleri Vakfı  www.tog.org.tr 
 Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf  www.kadikoytav.org 
 Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı  www.tesav.org.tr
 Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı  www.tesav.org.tr
 Turizm Dayanışma Vakfı  www.tudav.org.tr
 Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı  www.tocev.org.tr
 Türk Böbrek Vakfı  www.bobrekvakfi.org.tr 
 Türk Demokrasi Vakfı  www.demokrasivakfi.org.tr
 Türk Deniz Araştırmaları Vakfı  www.tudav.org
 Türk Dış Ticaret Vakfı  www.tdv.org.tr
 Türk Diyabet Vakfı  www.turkdiab.org
 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı  www.turan.org
 Türk Eğitim Vakfı  www.tev.org.tr
 Türk Eğitim, Sağlık ve Çevre Vakfı   www.tescev.org.tr
 Türk Kalp Vakfı  www.tkv.org.tr
 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı  www.tkbbv.org.tr
 Türk Loydu Vakfı  www.turkloydu.org
 Türk Musikisi Vakfı  www.turkmusikisi.com
 Türk Onkoloji Vakfı  www.tov.org.tr 
 Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı  www.pagev.org.tr
 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı  www.tskgv.org.tr
 Türk Tanıtma Vakfı  www.tutav.org.tr
 Türk Tekstil Vakfı  www.tekstilisveren.org
 Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı  www.tvetvakfi.org.tr
 Türk Yelken Vakfı  www.turkyelkenvakfi.org.tr
 Türker İnanoğlu Vakfı  www.turvak.org
 Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı  www.tapv.org.tr
 Türkiye Anne Sağlığı ve Planlaması Vakfı  www.tapv.org.tr 
 Türkiye Avrupa Vakfı  www.turkiyeavrupavakfi.org
 Türkiye Bilişim Vakfı  www.tbv.org.tr 
 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı  www.turcev.org.tr
 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı  www.turcev.org.tr
 Türkiye Çevre Vakfı  www.cevre.org
 Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı  www.tcyov.org
 Türkiye Deprem Vakfı   www.depremvakfi.org 
 Türkiye Deri Vakfı  www.derivakfi.org
 Türkiye Diabet Vakfı  www.turkdiab.org
 Türkiye Diyanet Vakfı  www.diyanetvakfi.org.tr
 Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı  www.wwf.org.tr 
 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı   www.tegv.org
 Türkiye Ekonomi ve Sosyal Etüdler Vakfı  www.tesev.org.tr
 Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı  www.tesyev.org
 Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı  www.tema.org.tr
 Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı   www.tedmer.org.tr
 Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı  www.finanskulup.org.tr
 Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı  www.tgtv.org
 Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı  www.gucsuzlervakfi.org.tr
 Türkiye İnsan Hakları Vakfı  www.tihv.org.tr 
 Türkiye İnternet Vakfı  www.internetvakfi.org.tr 
 Türkiye İsrafı Önleme Vakfı  www.israf.org 
 Türkiye Kanserle Savaş Vakfı  www.kanservakfi.org
 Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı  www.tosyov.org.tr 
 Türkiye Milli Kültür Vakfı  www.tmkv.org.tr
 Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı  www.todev.org
 Türkiye Otizm, Erken Tanı ve Eğitim Vakfı  www.tohumotizm.org.tr 
 Türkiye Silahlı Kuvvetler Mehmetçik Vakfı  www.mehmetcik.org.tr
 Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı  www.tursak.org.tr
 Türkiye Sokak Çocukları Vakfı   www.turkiyesokakcocuklari.org
 Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı  www.tutev.org.tr
 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı  www.ttgv.org.tr
 Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayi, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı  www.targev.org.tr 
 Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı  www.akademionline.net 
 Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı   www.trafikguvenligi.org.tr
 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı  www.tusev.org.tr
 Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı  www.tuyak.org.tr
 Türkiye Zeka Vakfı  www.tzv.org.tr
 Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı  www.umag.org.tr
 Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı  www.upav.org.tr
 Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı  www.icep.org.tr 
 Umut Vakfı   www.umut.org.tr
 Vehbi Koç Vakfı  www.vkv.org.tr
 Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı  www.yasar.com.tr/vakif
 Yeni Asya Vakfı  www.yeniasya.org.tr
 Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı  www.ymgv.org.tr
 Yüksek Öğrenim Gençliğini Destekleme Vakfı  www.yurtkurvakfi.org.tr
 Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı  www.zicev.org.tr