erisi.com
 
anasayfa denizcilik
katalog
linkler
Boya nedir uygun boya secimi boya problemleri Türkiye Boya Firmaları Top 25 Boya Firmaları TSE standartları
 

Boyanın Tanımı
Bir yüzey üzerine tatbik edildiğinde,dekoratif ve koruyucu bir tabaka oluşturan kimyasal bir malzeme olarak tanımlanır.
Bu malzeme belli prensipler dahilinde,formüle edilen ve bünyesinde dört esas unsur bulunan kimyevi bir karışımdır.

-Bağlayıcılar
-Pigmentler ve dolgu malzemeleri
-Kimyasal katkılar
-Çözücüler ( Solvent+Su )

Bağlayıcılar
Çözücü uçması veya reaksiyon sonucu sıvı halden katı hale dönüşen,boya filmini meydana getiren likitlerdir.
Boyaya olan katkısı sertlik, sağlamlık, yapışma, parlaklık,hava koşullarına ve kimyasallara dirençtir. Bağlayıcı, boyanın temel direği olup tipine göre boyaya ismini verir.
Kireç,Silikat,PVA,Akrilik,Silikon,Klor-Kauçuk, Alkid,Epoksi,Poliüretan,v.s.

Pigment ve Dolgu Malzemeleri
Doğadan saflaştırılarak veya sentetik yollarla elde edilen,bağlayıcı ve çözücüler içinde çözülmeyen toz halindeki katı taneciklerdir. Boyaya sağladığı özellikler renk vermesi,örtücülük,parlaklık,fiziki ve kimyasal dayanıklılıktır.
Titan-dioksit ,çinkooksit bilinen beyaz pigmentlerdir.
Demiroksit, çinkokromat bilinen renkli pigmentlerdir.
Talk, kalsit, barit, kaolen bilinen dolgulardır.

Kimyasal Katkılar
Bu grupta yer alan maddeler çok değişik özelliklerde olan ve boyaya çok az miktarda giren kimyasal malzemelerdir. Katkı maddeleri, boyanın,fiziksel ve kimyasal özelliklerini geliştirmek, istenmeyen olumsuz değişimleri engellemek için kullanılır.
-Kurutucular
-Islatıcılar
-Köpük kesiciler
-Kaymak kesici
-UV koruyucu
-Kıvamlaştırıcılar v.s.

Çözücüler ( Solvent, Su)
Boyanın uçucu kısmını oluşturan kimyasal maddelerdir. Boyanın imalatı ve tatbikatı esnasında kullanılan, boyanın kimyasal özelliklerinde değişiklik yapmadan incelten sıvılardır.
-Toluen
-Butilasetat
-Whitesprite
-Alkoller
-Aseton
-Su